Werking
  Milieuvriendelijk
  Alles onder 1 dak
  Toepassingen
  Waterzuivering
     abdij Averbode

  Bouw
Contact
Contact
Contact
  Gezonde leefruimte
Contact
  Remineraliseer
  Links & Publicaties
Contact
Mail Ons
Publicaties
Links

De werking > Septische tank

De septische tank

Uw septische tank dient in de eerste plaats om vaste en zwevende bestanddelen die met de afvalwaters meegevoerd worden, vast te houden en te laten bezinken: faecaliën, papier, vetten, voedselresten afkomstig van keukenwaters, ...

Daarom werd ze op hydraulisch vlak geoptimaliseerd en levert zo een gedecanteerd effluent af dat de plantenzuivering kan verwerken zonder dat er risico op dichtslibben bestaat.

Anderzijds maakt de septische tank van de vaste organische stoffen, die ze heeft vast weten te houden, vloeibaar (papier wordt b.v. omgezet in suikers en alcoholen), om ze vervolgens om te zetten in gas (methaangas en koolzuurgas).

Dit fenomeen wordt verwezenlijkt in afwezigheid van zuustof: door een complex biologisch proces dat men anaërobe vergisting noemt. Deze anaërobe afbraak wordt uitgevoerd door de bacterieën van afvalwater en hun enzymen. Deze natuurlijke bacteriën worden bestending aangevoerd in zeer grote hoeveelheden in de septische tank: miljarden per gram faëcale bestanddelen (= uitwerpselen).

Zo kan de septische tank zelfs gebruikt worden als de ideale voorzuivering voor het helofytenfilter of rietveld, zo hebben deze minder kans op dichtslibben van het systeem en kan er zo zelfs een langere levensduur (ruiming) aan de helofytenfilter of rietveld gegeven worden.

Septische tank