Werking
  Milieuvriendelijk
  Alles onder 1 dak
  Toepassingen
  Waterzuivering
     abdij Averbode

  Bouw
Contact
Contact
Contact
  Gezonde leefruimte
Contact
  Remineraliseer
  Links & Publicaties
Contact
Mail Ons
Publicaties
Links

Regenwaterzuivering

De steeds stijgende drinkwaterprijzen en de daaraan gekoppelde heffingen op waterverontreiniging; - en het groeiende bewustzijn bij de bevolking hebben ons de zegen van een regenrijk klimaat doen herontdekken.

Water is dan ook nog het enige en meest belangrijkste element voor leven op onze planeet!
Alle levende wezens zijn voor het grootste deel (tot meer dan 70 %) opgebouwd uit water.

Gemiddeld verbruiken we elk ongeveer 120 liter water per dag. Voor een gezin van 4 personen geeft dit zo ongeveer 200 m3 per jaar.

Maximaal 10 % van het water gebruiken we voor consumptie en voedselbereiding. Mits een goede voorzuivering en voldoende opslag kan regenwater best gebruikt worden voor de was, afwas, bad, toilet, schoonmaak, tuin,...

Het geeft niet alleen een jaarlijkse besparing omdat regenwater gratis is. Regenwater is bijvoorbeeld zachter en dus beter voor de wasmachine: er is geen ontkalker nodig en het waspoederverbruik is kleiner.

Bij gebruik van regenwater is het daarom belangrijk om het water verregaand en op een natuurlijke manier te zuiveren met een beplante filter met specifieke opbouw.

Nodige oppervlakte : 5% dakoppervlakte; - filterdikte tussen 30 en 50 cm; - vrije boord: tussen 30 en 50 cm.
Zodoende kunnen we beletten dat eventuele verontreinigingen de regenwatertank bereiken.

Een grondige zuivering die regenwater drinkbaar kan maken is mogelijk indien men een plantenfilter gebruikt in combinatie met een keramische/actieve kool filters.

Een tweede belangrijke maatregel is de inbouw van een "rustige instroompijp" zodat het instromende regenwater geen opwellingen veroorzaakt. Daarnaast opteren we voor een overloopsifon met ongedierterooster.
Al dit materiaal is in de handel verkrijgbaar als "handige bouwkit".

Voor de opslag kiest men bij voorkeur betonnen tanks (grootte : ca 5000 liter per 100 m2 dakoppervlakte).

Ook met betrekking tot de pompen zijn er heel wat mogelijkheden.
Naar keuze kan u een pompeenheid verkrijgen in bouwpakket of als automatisch regenwaterstation met volautomatische sturing en beveiliging.

Subsidies:
Afgezien van het feit dat het gebruik van regenwater bij (ver)nieuwbouw verplicht is, geven de meeste gemeenten een subsidie bij de aanleg van een regenwaterinstallatie.

Voor meer inlichtingen verwijzen we naar uw gemeentebestuur.